Jakie dane zawiera BIK i jak otrzymać darmowy raport?

Nie wszyscy klienci instytucji bankowych zdają sobie sprawę z tego, że terminowość spłat pożyczek oraz kredytów jest kontrolowana przez BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej. Baza BIK jest więc ważnym miejscem, w którym instytucje finansowe sprawdzają wiarygodność swoich potencjalnych klientów. Wszelkie opóźnienia lub niespłacone na czas zobowiązania wpływają negatywnie na zdolność kredytową i w zasadzie przekreślają jakiekolwiek szanse na zakupy ratalne, kredyty, itp.

Warto więc dobrze sprawdzić swoją historię kredytową prowadzoną przez Biuro Informacji Kredytowej. Wszystkie dane są pozyskiwane od banków i firm pożyczkowych, które współpracują z BIK-iem. Biuro udostępnia dane osobowe, informacje o ilości i kwotach zobowiązań oraz o ewentualnych nieterminowych spłatach. Warto też dodać, że w BIKu uwzględniani są również poręczyciele kredytowi.

Czym jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej to bardzo ważna baza danych, która na życzenie instytucji finansowych i samych klientów generuje specjalne raporty. Raport w BIK jest bardzo ważny dla banków, które chcą sprawdzić wiarygodność potencjalnego klienta, a także dla samych klientów, którzy mogą sprawdzić poprawność danych zawartych we wpisie oraz skontrolować sytuację i dowiedzieć się o ewentualnych zobowiązaniach, które wpływają negatywnie na zdolność kredytową. To właśnie dlatego banki wymagają wyrażenia zgody na przetwarzanie danych. Dzięki temu mogą dzielić się informacjami na temat klientów i ich sytuacji finansowej w sposób legalny właśnie przy pomocy BIKu.

Co jest potrzebne do uzyskania raportu z BIKu?

Nie tylko banki, ale również klienci mają możliwość zajrzenia do danych zawartych w Biurze Informacji Kredytowej. Warto to zrobić przed staraniem się o kredyt lub chwilówkę, aby nie być niemile zaskoczonym w czasie wnioskowania. Oczywiście Biuro Informacji Kredytowej chroni dane przed przekazaniem ich osobom niepowołanym. Jeśli więc kogoś interesuje jego własna historia kredytowa w BIKu, osoba taka powinna złożyć odpowiedni wniosek i dostarczyć dokumenty, weryfikując w ten sposób swoje dane. Sprawdź również jak historia kredytowa wpływa na scoring kredytowy.

Pierwszą opcją jest przekazanie formularza rejestracyjnego online z danymi z dowodu osobistego. Rozwiązanie to wymaga poniższych danych:

  • PESEL oraz seria i numer dowodu osobistego,
  • adres, numer telefonu zarejestrowany w Polsce, adres e-mail,
  • przelew identyfikacyjny w kwocie 1 zł, która nie jest zwracana.

Można też złożyć wniosek online i podać kod otrzymany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W tym przypadku potrzebne są poniższe dane:

  • numer polskiego paszportu, karty pobytu, a także numer PESEL,
  • adres, numer telefonu zarejestrowany w Polsce, adres e-mail.

Warto dodać, że każdemu klientowi przysługuje jeden darmowy raport na 6 miesięcy. W przypadku chęci częstszego otrzymywania raportów, należy liczyć się z koniecznością uiszczenia odpowiednich opłat. Jeśli decydujesz się na kredyt bez BIK, zobacz na co powinien uważać potencjalny pożyczkobiorca.

Możesz również polubić…

Secured By miniOrange