Czy karencja w spłacie kredytu to dobre rozwiązanie na problemy finansowe?

Mając problemy ze spłatą kredytu, warto poszukać rozwiązań, które nie narażą nas na jeszcze większe problemy finansowe.  Procedurę działania najlepiej uzgodnić z bankiem. Instytucje bankowe mogą bowiem klientom zaproponować różne rozwiązania mające przywrócić płynność finansową. Jednym z nich jest karencja w spłacie kredytu. Na czym polega karencja i jak pomaga w spłacie kredytu?

Czym jest karencja w spłacie kredytu?

Karencja inaczej nazwana zwłoką w spłacie kredytu jest zawieszeniem spłaty części kapitałowej raty, przy jednoczesnej spłacie części odsetkowej comiesięcznego zobowiązania. Zawieszenie w spłacie może dotyczyć kredytu hipotecznego, samochodowego, gotówkowego. Karencja w spłacie kredytu przyznawana jest przez bank na wniosek kredytobiorcy. Zazwyczaj warunki udzielenia karencji w spłacie kredytu, są zawarte w umowie kredytowej.

Na czym polega karencja kredytu?

Karencja w spłacie kredytu polega na zawieszeniu części comiesięcznej raty kredytu. Trzeba jednak pamiętać, karencja nie umarza części kapitałowej raty, a jedynie je chwilowo zawiesza. Po jej zakończeniu konieczne jest oddanie „wstrzymanych” środków. To, na jakich zasadach się to odbędzie, zależy od banku. Większość banków proponuje dwie opcje. Pierwsza zakłada, że niezapłacone części kapitałowe rat zostaną doliczone do rat, które jeszcze pozostały do oddania. Drugą możliwością proponowaną przez bank jest wydłużenie spłaty kredytu.

Jeśli chcemy poznać wysokość miesięcznego zobowiązania przed zaciągnięciem kredytu, warto skorzystać z kalkulatora rat kredytowych.

Kiedy warto sięgnąć po karencję w spłacie kredytu?

Karencja w spłacie jest rozwiązaniem dedykowanym osobom, które mają problem ze spłatą kredytu. Może to wynikać z nagłej utraty pracy czy problemami ze zdrowiem. W przypadku, gdy rat nie można regulować w terminie lub zaczynają pochłaniać znaczną część domowego budżetu, to warto zacząć działać. Pozwoli to uchronić się przed poważnymi konsekwencjami np. rozpoczęciem przez bank windykacji i naliczania karnych odsetek. Z możliwości karencji w spłacie kredytu trzeba jednak korzystać rozważnie. Należy pamiętać, że przyznanie karencji również wiąże się z podwyższeniem całkowitego kosztu kredytu.

Zobacz, jakie są najważniejsze obowiązki kredytobiorcy, przy spłacie kredytu.

Kiedy karencja w spłacie kredytu jest opłacalna?

Po karencje kredytu najlepiej sięgnąć:

  • w początkowym okresie obowiązywania kredytu – wiele banków umożliwia przez okres kilku pierwszych miesięcy brak spłaty części kapitałowej raty kredytu, czasem możliwe jest także opóźnienie spłaty części odsetkowej;
  • pod koniec umowy kredytowej, kiedy już uregulowaliśmy odsetki i spłacamy jedynie część kapitałową;
  • w połowie okresu kredytowania – w tym czasie część kapitałowa zaczyna przeważać nad częścią odsetkową;
  • w przypadku kredytu z ratami malejącymi – w tym przypadku relacja pomiędzy częścią kapitałową a częścią odsetkową kredytu zmienia się nieco szybciej niż przy kredycie z ratami stałymi.

Możesz również polubić…

Secured By miniOrange