O kredycie inwestycyjnym dla przedsiębiorców

Sfinansowanie inwestycji zamierzonych przez przedsiębiorcę wymaga nakładów finansowych, które mogą przekraczać możliwości firmy. W takiej sytuacji przedsiębiorca może ubiegać się w banku o specjalny kredyt dla firm. Sprawdź jakie zalety ma kredyt inwestycyjny i jakie projekty można dzięki niemu sfinansować!

Kredyt inwestycyjny – długoterminowe zobowiązanie dla firm

Kredyty inwestycyjne zaliczane są do kredytów długoterminowych. Ze środków pochodzących z kredytu inwestycyjnego przedsiębiorca może sfinansować wydatki przeznaczone na rozwój firmy lub wydatki, które ponosi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Środki uzyskane z kredytu inwestycyjnego może przeznaczyć na:

  • budowę nowej linii produkcyjnej;
  • modernizację istniejącej linii produkcyjnej;
  • zakup nieruchomości;
  • zakup urządzeń lub maszyn;

Ze środków pochodzących z kredytu inwestycyjnego przedsiębiorca może nabyć także papiery wartościowe, zakupić niezbędną licencję lub patent.
W zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy bank może wypłacić środki z przyznanego kredytu inwestycyjnego jednorazowo lub w transzach.

Sprawdź również, inne najbardziej popularne kredyty bankowe.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać kredyt?

Przedsiębiorca musi przekonać bank, że planowa przez niego inwestycja przyniesie określone zyski. Dlatego konieczne jest przygotowanie i przedstawienie biznesplanu oraz kosztorysu planowanej inwestycji. Bank może dodatkowo zażądać wniesienia wkładu własnego. Jego wysokość jest różna, banki ustalają go na poziomie od 10 do 20% planowanej inwestycji. Co więcej chodzi tutaj o kwotę netto.

Zanim zdecydujesz się na zaciągniecie zobowiązania na firmę, sprawdź jak koronawirus wpływa na finanse i co się z tym wiąże.

Jaki kredyt można otrzymać?

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się nie tylko o standardowy kredyt inwestycyjny. W ofercie dla przedsiębiorców znajdują się także celowe kredyty inwestycyjne. Do proponowanych najczęściej celowych kredytów należą:

  • termomodernizacyjne;
  • na zakup nieruchomości;
  • na sfinansowanie środków transportu.

Sprawdź, również ciekawe promocje dla nowych klientów bankowych.

Jakie przedsiębiorstwo może skorzystać z kredytu inwestycyjnego?

O kredyt inwestycyjny mogą ubiegać się właściciele zarówno dużych, średnich, jak również małych firm. Wielkość firmy nie ma dla banku znaczenia. Najczęściej o kredyty inwestycyjne ubiegają się właściciele średnich i małych firm. Minimalny okres kredytowania wynosi 12 miesięcy.

Secured By miniOrange