Ważne informacje o kredycie studenckim

Zdecydowana większość młodych ludzi, którzy kończą szkołę średnią decyduje się na kontynuowanie edukacji na studiach wyższych. Przed niektórymi osobami pojawia się jednak istotna przeszkoda: trudna sytuacja materialna rodziców. Młodzi ludzie pochodzący z uboższych rodzin nie są jednak bez szans; mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu dla studentów. Jakie są cechy tego kredytu?

Jak jest wypłacany?

Sposób wypłacania kredytu studenckiego jest dość specyficzny. Osoba, której bank go udzielił nie otrzyma go w całości w postaci jednorazowego przelewu na konto. Kredyt studencki odkąd został wprowadzony na rynek był i nadal jest wypłacany w ratach. Wysokość miesięcznych rat jest zawsze stała, stały jest również termin, w który bank dokonuje przelewu. W przypadku kredytu dla studentów wysokość miesięcznej raty to 600 złotych. W okresie kredytowania nie mogą ustać warunki na podstawie, których bank go udzielił. Skreślenie z listy studentów oznacza, że bank nie wypłaci kolejnych rat. Raty są wypłacane tylko przez czas roku akademickiego. W okresie wakacji następuje ich wstrzymanie.

Kto może wnioskować o kredyt?

Z tego wsparcia finansowego mogą skorzystać tylko studenci i doktoranci. W przypadku kredytu studenckiego rozpatrywane są jednak tylko wnioski studentów, którzy rozpoczęli studia zanim ukończyli dwadzieścia pięć lat.

W przypadku tego kredytu istotne znaczenie odgrywa wysokość dochodu w rodzinie liczona na jedną osobę. Na jego uzyskanie nie mają szans osoby, jeżeli dochód ten przekracza kwotę dwóch tysięcy trzystu złotych. Bank interesuje również zdolność kredytowa. W zdecydowanej większości młodzi ludzie jej nie posiadają. Ale mogą oni skorzystać z pomocy rodziców, dziadków, a nawet dalszych członków rodziny.

W jaki terminie składa się wnioski?

Wnioski o kredyt studencki można składać tylko do dnia 15 listopada. Wnioski złożone po tej dacie nie są rozpatrywane. W przypadku odmowy udzielenia kredytu, nowy wniosek można złożyć przed końcem lutego. Trzeba jednak wybrać inny bank.

Secured By miniOrange