Jak zabezpieczany jest kredyt konsumpcyjny?

Wśród kredytów udzielanych przez banki znajdują się także kredyty konsumpcyjne. Są one przeznaczone dla osób fizycznych. Cieszą się największym zainteresowaniem wśród klientów. Co warto wiedzieć na temat tego kredytu?

Kredyt konsumpcyjny może być przyznany jedynie osobom fizycznym. Ze środków pochodzących z kredy konsumpcyjnego możemy zaspokoić swoje bardzo różne potrzeby, nie musimy się przy tym tłumaczyć przed bankiem, na jaki cel je przeznaczymy. Równie dobrze możemy przeznaczyć go na zakup niezbędnych nam artykułów żywnościowych, jak też na zakup samochodu, czy sprzętu AGD.

Zalety kredytu konsumpcyjnego

Jedną z największych zalet kredytu konsumpcyjnego jest bardzo krótki czas oczekiwania na odpowiedź banku. W przypadku tego kredytu formalności związane z jego udzieleniem są ograniczone do niezbędnego minimum. Bank nie wymaga także od osoby składającej wniosek zbyt wielu dokumentów. Najczęściej osoba składająca wniosek musi dołączyć o niego zaświadczenie od pracodawcy o osiąganych dochodach oraz posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Rodzaje zabezpieczania kredytu konsumpcyjnego

Bank musi mieć pewność, że spłacimy przyznany nam kredyt. Dlatego wymaga od nas jego zabezpieczenia. W przypadku kredytu konsumpcyjnego może on zostać zabezpieczony poprzez:

  • osiągane przez kredytobiorcę dochody;
  • poręczenie osób trzecich;
  • blokadę środków posiadanych przez kredytobiorcę na rachunku bankowym;
  • ubezpieczenie kredytu.

To najczęściej stosowane rodzaje zabezpieczania kredytów konsumpcyjnych. W wyjątkowych sytuacjach jego zabezpieczeniem może być także:

  • kaucja;
  • pełnomocnictwo do rachunku bankowego;
  • weksel.

W jakiej formie bank może udzielić kredytu konsumpcyjnego?
Banki udzielają kredytów konsumpcyjnych w dwóch formach:

Kredytów konsumpcyjnych udzielają wszystkie banki, które działają na terenie naszego kraju. Należą do najczęściej zaciąganych przez Polaków kredytów. Minimum formalności, szybka decyzja banku – to największe zalety kredytu konsumpcyjnego. Ma on także wadę: wśród różnych rodzajów kredytów jest kredytem najdroższym.

Możesz również polubić…

Secured By miniOrange